Op een kamp als Scout-Up Your Summer is natuurlijk de belangrijkste regel dat je met elkaar zoveel mogelijk lol moet hebben. Let op elkaar en op elkaars spullen, doe een ander niets aan dat je zelf ook niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! Bekijk ook de deelnemersvoorwaarden.

Kampreglement Scoutinglandgoed Zeewolde

De kampregels die van toepassing zijn op Scout-Up Your Summer zijn die van Scoutinglandgoed Zeewolde. De regels vind je op de website van het landgoed

En verder vinden we dit belangrijk om te melden

Waardevolle spullen
Laat je waardevolle spullen thuis. De organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van je meegebrachte eigendommen.

EHBO
Je bent zelf verantwoordelijk voor de EHBO, net als bij ieder ander kamp. Zorg dus voor een complete EHBO-trommel en vergeet niet om ook regelmatig op teken te checken. Er is dus geen EHBO- of zorgpost op het terrein aanwezig. Bij aankomt ontvang je informatie over alle voorzieningen in de omgeving met daarbij ook de gegevens van de huisartsen en tandartsen.

Meegebrachte apparatuur
Het is niet toegestaan om aggregaten, accu’s, laserapparatuur, licht- of geluidinstallaties mee te brengen.

Lost & found
Bij de kampstaf op terrein kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Na zondag 26 juli 2020 worden alle voorwerpen die niet zijn opgehaald, zullen na het evenement aan het landelijk servicecentrum worden overhandigd en vernietigd of in geval van waardevolle voorwerpen bij de gemeente Zeewolde. Van vermissing van ID-kaart, paspoort en rijbewijs dient aangifte te worden gedaan bij de politie.

Aankomst/vertrek
Op zaterdag 10, 17 en 24 juli 2021 kun je vanaf 13:00 je tent opzetten. Op zaterdag 17, 24 en 31 juli verzoeken wij om voor 11:00 het terrein schoon opgeleverd te hebben.

Roken, drugs en alcohol
Roken is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen locaties. Voor het nuttigen van alcohol geldt de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrens (18+) en dus is dit niet toegestaan op Scout-Up Your Summer voor jeugddeelnemers. Het nuttigen van alcohol door leiding valt onder eigen verantwoordelijkheid van de groep (buiten de programma-tijden (dus na bedtijd voor de deelnemers) en we verwachten dat er altijd iemand nuchter is in het geval van calamiteiten. Het nuttigen of meenemen van sterke drank is op het hele terrein niet toegestaan. Bij alcoholmisbruik of overlast t.g.v. alcoholgebruik zal handhavend worden opgetreden. Het bezit of gebruik van verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. Van deze verwijdering worden het landelijk bestuur van Scouting Nederland en het bestuur van de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld.

Toewijzen kampeerplek
De plaats van kamperen wordt aangegeven door kampstaf. Aanwijzingen van de kampstaf moeten strikt worden opgevolgd.

Vertrek
Bij vertrek wordt de kampeerplek door de kampstaf gecontroleerd op schade en achtergebleven spullen. Meld daarom tijdig je vertrek bij de kampstaf.

Tot slot
Door tijdens Scout-Up Your Summer het terrein te betreden, ga je akkoord met onze regels. Wanneer je je niet houdt aan de kampregels en aanwijzingen van de kampstaf of organisatie kun je van het terrein verwijderd worden. In geval van strafbare feiten zijn wij genoodzaakt de politie in kennis te stellen. Iedere individu en iedere groep op Scout-Up your Summer, is zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zichzelf en van haar leden, alsmede voor de rust, orde en netheid op terrein. Het betreden van het Scout-Up Your Summer-terrein en het deelnemen aan Scout-Up Your Summer is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade/letsel aan personen of eigendommen.

Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan tijdens Scout-Up Your Summer, kan de projectleiding worden geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle gevallen die niet binnen deze regels vallen, beslist dus de projectleiding. Deze beslissingen zijn bindend. Van conflicten en beslissingen wordt het landelijk bestuur van Scouting Nederland in kennis gesteld.

© Scoutinglandgoed Zeewolde– 2010. De enige en geldige versie van de huisregels is versie 26-12-2018. De organisatie heeft de mogelijkheid tot een week voor aanvang van het evenement de huisregels op kleine punten bij te stellen, als de omstandigheden hierom vragen.

Verzekering

Voor deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland / Scoutinglandgoed Zeewolde van kracht. Het is van belang om zelf ook voor een verzekering zorg te dragen, want verlies van en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via www.scoutingverzekeringen.nl een reis- en bagageverzekering worden afgesloten.