Inschrijven

Wil jij je inschrijven als deelnemer? Leuk! Als deelnemer kun je je in één keer met je hele groep inschrijven (groepsinschrijving). Een hele groep houdt in scouts en/of explorers, maar óók eigen leiding. Individueel inschrijven is helaas niet mogelijk. Deelnemen aan Scout-Up Your Summer kost € 224,50 per persoon voor een hele week inclusief voeding. Wil je gaan inschrijven? Houd je Scouts Online log-in alvast bij de hand. Moet je eerst inloggen? Volg dan de stappen voor het inloggen in Scouts Online en klik daarna (nogmaals) op de volgende link naar het inschrijfformulier: 

> Klik hier om naar de inschrijfpagina in Scouts Online te gaan

In het inschrijfformulier geef je het volgende aan:

 • Aantal jeugdleden dat gaat deelnemen
 • Aantal leiding dat gaat deelnemen
 • Aantal auto's, fietsen, aanhangers, vletten en/of wachtschepen dat je meeneemt
 • Welk subkamp je wilt staan (scouts of explorers)
 • Wie van de leiding de contactpersoon op het terrein is
 • Per dag welke optionele basisactiviteiten je wilt doen en per dag welke Up-activiteiten je eventueel wilt reserveren
 • Aantal fietsen dat je eventueel (per dag of week) wilt huren van ons

Je hoeft niet aan te geven wie er van je groep deelnemen; dat doe je pas vlak voor Scout-Up via het nachtregister.

LET OP: degene die de groepsinschrijving doet, ontvangt van ons alle informatie in aanloop naar het kamp!

Wijzigen van je inschrijving

Tot en met 1 juni 2021 kan de inschrijving kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd door de contactpersoon. Deze wijzigingen dienen op het inschrijfformulier in Scouts Online te worden gemaakt. Na 1 juni 2021 kan het aantal deelnemers alleen nog verhoogd worden.

Annulering van een of meerdere deelnemers tussen 1 juni tot 31 juni zal leiden tot 50% teruggaaf van de deelnamekosten. Bij annulering van een of meerdere deelnemers na 1 juli zal er geen teruggaaf van deelnamekosten zijn; we hebben in dat geval al kosten gemaakt om jouw deelname aan Scout-Up Your Summer tot een succes te maken.

Uiterste inschrijfdatum

De uiterste inschrijfdatum voor Scout-Up Your Summer 2021 is 30 april 2021 (mits het maximale aantal deelnemers  van die week nog niet is bereikt).

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage voor Scout-Up Your Summer 2021 bedraagt 224,50 euro per deelnemer, inclusief alle activiteiten, voeding en reservering van aanverwante producten zoals fietsen. De contactpersoon ontvangt per e-mail vanaf 1 juni de factuur. Na ontvangst van de factuur geldt een betalingstermijn van 1 week.

E-tickets

Bij de inschrijving zit de factuur en ook de e-ticket. Dit is een e-ticket voor de hele groep. Bewaar deze goed!

Je kunt dit e-ticket ook downloaden:

 • Ga naar scoutsonline
 • Kies de tab mijn scouting en kies hier onder spel mijn inschrijvingen.
 • Kies hier de groepsinschrijving voor SUYS'20
 • Je komt nu op het scherm deelnamestatus. Kies hier de button meer, en kies inschrijving downloaden.
 • Op de laatste pagina kun je jouw e-ticket vinden.

Na 1 juni ontvang je per groep  meer informatie over de aankomst op het terrein en deelname aan eventuele Up-activiteiten. 

Leidingbijeenkomst

Als je deelneemt aan Scout-Up Your Summer verwachten we ook iemand van jouw groep op de leidingbijeenkomst in mei 2021. Meer informatie over de tijden en locatie volgen in het voorjaar.

 • Klik hier om de leiding aan te melden voor de leidingbijeenkomst