Inschrijven

Wil jij je inschrijven als deelnemer? Leuk! Als deelnemer kun je je in één keer met je hele groep inschrijven (groepsinschrijving). Een hele groep houdt in scouts en/of explorers, maar óók eigen leiding. Individueel inschrijven is helaas niet mogelijk. Deelnemen aan Scout-Up Your Summer kost 105 euro per persoon voor een hele week exclusief de Up-activiteiten. Wil je gaan inschrijven? Houd je Scouts Online log-in alvast bij de hand. Moet je eerst inloggen? Volg dan de stappen voor het inloggen in Scouts Online en klik daarna (nogmaals) op de volgende link naar het inschrijfformulier: 

Klik hier om naar de inschrijfpagina in Scouts Online te gaan

In het inschrijfformulier geef je het volgende aan:

  • Aantal jeugdleden dat gaat deelnemen
  • Aantal leiding dat gaat deelnemen
  • Aantal auto's, fietsen, aanhangers, vletten en/of wachtschepen dat je meeneemt
  • Welk subkamp je wilt staan (scouts of explorers)
  • Wie van de leiding de contactpersoon op het terrein is
  • Per dag welke optionele basisactiviteiten je wilt doen en per dag welke Up-activiteiten je eventueel wilt reserveren
  • Aantal fietsen dat je eventueel (per dag of week) wilt huren van ons

Je hoeft niet aan te geven wie er van je groep deelnemen; dat doe je pas vlak voor Scout-Up via het nachtregister.

LET OP: degene die de groepsinschrijving doet, ontvangt van ons alle informatie in aanloop naar het kamp!

Wijzigen van je inschrijving

Tot en met 1 april 2017 kan de inschrijving kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd door de contactpersoon. Deze wijzigingen dienen op het inschrijfformulier in Scouts Online te worden gemaakt. Na 1 april kan het aantal deelnemers alleen nog verhoogd worden.

Annulering van een of meerdere deelnemers tussen 2 april tot 1 juni zal leiden tot 50% teruggaaf van de deelnamekosten. Bij annulering van een of meerdere deelnemers na 1 juni zal er geen teruggaaf van deelnamekosten zijn; we hebben in dat geval al kosten gemaakt om jouw deelname aan Scout-Up Your Summer tot een succes te maken.

Uiterste inschrijfdatum

De uiterste inschrijfdatum voor Scout-Up Your Summer 2017 is 1 juni 2017 (mits het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt).

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage voor Scout-Up Your Summer 2017 bedraagt 105 euro per deelnemer, exclusief Up-activiteiten en reservering van aanverwante producten zoals fietsen. De contactpersoon ontvangt per e-mail vanaf 1 mei de factuur. Na ontvangst van de factuur geldt een betalingstermijn van 1 week.

E-tickets

Na 1 juni ontvang je een e-ticket per groep en informatie over de aankomst op het terrein en deelname aan eventuele Up-activiteiten. 

Leidingbijeenkomst

Als je deelneemt aan Scout-Up Your Summer verwachten we ook iemand van jouw groep op de leidingbijeenkomst op 7 mei 2017. Meer informatie over de tijden en locatie volgen in het voorjaar.